Η Α/θμια Εκπαίδευση στη Δημ. Ενότητα ΑρκαδίουΜε αφορμή την ανέγερση 
του νέου Δημοτικού Σχολείου στο Άδελε

Ψηφίστηκε στο προηγούμενο δημοτικό Συμβούλιο η ανέγερση νέου 12/θέσιου δημοτικού σχολείου στον οικισμό του Άδελε, στο μοναδικό δημοτικό οικόπεδο του οικισμού, που είχε αγοραστεί πριν από τρεις δεκαετίες για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων. Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται δυτικά του υπάρχοντος, παλιού δημοτικού σχολείου, που ασφαλώς, δεν μπορεί πια να φιλοξενήσει τον μεγάλο όγκο του μαθητικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής.

Τις τελευταίες δεκαετίες, ορθά, έχει αναπτυχθεί από το υπουργείο παιδείας η πολιτική της κατάργησης των μονοθέσιων και διθέσιων δημοτικών σχολείων και η δημιουργία μεγάλων σχολικών μονάδων, σε κεντρικά σημεία, που να μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές μια όσο το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση, με όλα τα διδακτικά αντικείμενα, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης.
Έτσι, στη δημοτική ενότητα Αρκαδίου λειτουργούν, την τελευταία τουλάχιστον 15ετία τρείς σχολικές μονάδες Α/θμιας εκπαίδευσης, που συγκεντρώνουν το σύνολο των μαθητών του πρώην Δήμου Αρκαδίου: Το 12/θέσιο Δημοτικό σχολείο του Άδελε, το 12/θέσιο Δημοτικό σχολείο του Σταυρωμένου και το 6/θέσιο Δημοτικό σχολείο Αγ. Νικολάου. Και τα τρία παραπάνω σχολεία λειτουργούν παραπάνω από την οργανικότητά τους, αφού ο μαθητικός τους πληθυσμός παρουσιάζει μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Το 12/θέσιο δημοτικό του Άδελε λειτουργεί ως 15/θέσιο, το 12/θέσιο δημοτικό του Σταυρωμένου λειτουργεί ως 13/θέσιο και το 6/θέσιο δημοτικό του Αγ. Νικολάου λειτουργεί ως 9/θέσιο.
Με την περυσινή απόφαση του υπουργείου παιδείας, σύμφωνα με την οποία η διχοτόμηση μιας τάξης θα γίνεται στους 22 μαθητές αντί στους 25 που ίσχυε έως τώρα, θα δημιουργήσει πρόσθετες κτηριακές ανάγκες στα σχολεία. Για να γίνει  πιο κατανοητό, μια τάξη που είχε έως τώρα 25 μαθητές, αποτελούσε ένα τμήμα, ενώ με τον νέο νόμο θα πρέπει να χωριστεί σε δύο τμήματα. Σε μία τάξη που είχε έως τώρα 50 μαθητές θα δημιουργούνταν δύο τμήματα, ενώ με το νέο καθεστώς αυτή η τάξη θα πρέπει να χωριστεί σε τρία τμήματα των 16-17 μαθητών το καθένα.
Επιπρόσθετα, η περιοχή του Δήμου Αρκαδίου φαίνεται να δέχεται μεγάλη οικιστική πίεση τα τελευταία χρόνια, αφού, αφενός η κατοικία είναι φθηνότερη από την πόλη του Ρεθύμνου και αφετέρου η πόλη του Ρεθύμνου, με τη μή επέκταση του σχεδίου πόλης, δεν διαθέτει πια κατοικίες προς πώληση ή ενοικίαση.
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται ο μαθητικός πληθυσμός των τριών σχολικών μονάδων της δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου την τελευταία 4ετία. Σύμφωνα με αυτά και τα τρία σχολεία, συνολικά, παρουσιάζουν αύξηση του μαθητικού τους πληθυσμού σε ποσοστό 6.6%.


ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
2019-20
2018-19
2017-18
2016-17
ΑΔΕΛΕ
273
271
261
259
ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
206
220
208
201
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
131
128
116
112
ΣΥΝΟΛΟ
610
619
585
572
Πηγή: Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου
            
Το Δημοτικό σχολείο του Άδελε, όπως προείπαμε, στεγάζεται στο παλιό Δημοτικό Σχολείο του οικισμού, που με κάποιες κτηριακές προσθήκες προσπαθεί να στεγάσει τους μαθητές του. Σήμερα είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα δημοτικά σχολεία του Ρεθύμνου με αυξητικές τάσεις, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διευθυντή του. Σε αυτό φοιτούν μαθητές από 13 οικισμούς όπως φαίνεται από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, που εμφανίζει τον αριθμό των μαθητών ανά οικισμό καθώς και τη χιλιομετρική απόσταση του οικισμού από το σχολείο.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΛΕ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΔΕΛΕ
ΛΟΥΤΡΑ
36
3
ΠΗΓΗ
29
2
ΑΔΕΛ. ΚΑΜΠΟΣ
24
1,5
ΚΥΡΙΑΝΑ
20
5
ΜΑΡΟΥΛΑΣ
20
5
ΠΗΓ. ΚΑΜΠΟΣ
18
3
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17
1,5
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10
2
ΑΜΝΑΤΟΣ
7
7
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ
4
1,5
ΦΑΡΜΑ ΑΓΚΡΕΚΟ
3
2,5
ΧΑΡΚΙΑ
1
9,5
ΜΕΣΗ
1
2
ΣΥΝΟΛΟ
190

Πηγή: Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου

Το Δημοτικό σχολείο του Σταυρωμένου είναι το πιο καινούργιο κτήριο από τα τρία με τις πιο σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές. Κι αυτό λειτουργεί στα όριά του, αφού συγκεντρώνει μαθητές από 8 οικισμούς, αρκετοί από τους οποίους εμφανίζουν μια δυναμική αύξηση πληθυσμού, όπως είναι το Σφακάκι και η Σκαλέτα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ  ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ
ΣΦΑΚΑΚΙ
58
1,7
ΣΚΑΛΕΤΑ
12
2,5
ΧΑΜΑΛΕΥΡΙ
10
1,5
ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
9
1,3
ΠΑΓΚΑΛΟΧΩΡΙ
6
2,5
ΑΣΤΕΡΙ
4
1,5
ΠΡΙΝΟΣ
3
2,5
ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΑ
1
5
ΣΥΝΟΛΟ
113

Πηγή: Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου

Το Δημοτικό σχολείο του Αγ. Νικολάου στεγάζεται στο παλιό κτήριο του οικισμού στο οποίο έχουν προστεθεί αίθουσες για να καλυφθούν οι ανάγκες του. Αρκετά χρόνια τώρα λειτουργεί πάνω από τα όριά του και οι κτηρικάκες του υποδομές δεν καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών. Συγκεντρώνει μαθητές από 8 οικισμούς με πιο μακρινούς την Αρχαία Ελεύθερνα και την Ελεύθερνα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΑΡ. ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ
ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
27
2
ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ
19
12
ΠΡΙΝΟΣ
13
2,5
ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ
12
1,5
ΑΡΧ. ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ
5
14
ΣΧΟΙΝΟΚΕΦΑΛΑ
5
2
ΕΡΦΟΙ
3
4
ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΑ
2
6
ΣΥΝΟΛΟ
86

Πηγή: Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ρεθύμνου

Από όλα τα παραπάνω εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι αφενός η ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου στο Άδελε αποτελεί μονόδρομο και αφετέρου ότι οι τρεις, υπάρχουσες, σχολικές μονάδες της δημοτική ενότητας Αρκαδίου δεν θα μπορούν να καλύψουν για μεγάλο ακόμα χρονικό διάστημα τις αυξημένες σε εκπαίδευση ανάγκες της περιοχής. Το δημοτικό σχολείο του Άδελε, που πρόκειται να κατασκευαστεί ως 12/θέσιο, όταν αποπερατωθεί, θα είναι ήδη μικρό για τις ανάγκες της περιοχής, αφού ήδη λειτουργεί ως 15/θέσιο, με προοπτικές αύξησης.
Πρέπει άμεσα να αρχίσει η διερεύνηση εξεύρεσης οικοπεδικού χώρου για την ανέγερση ενός νέου δημοτικού σχολείου στην περιοχή του Αρκαδίου που θα αποσυμφορήσει τα τρία υπάρχοντα σχολεία. Ο χώρος είναι αντικείμενο διαβούλευσης της ίδιας της δημοτικής ενότητας Αρκαδίου και των θεσμικών της παραγόντων. Πρέπει ως Δήμος Ρεθύμνου να βρεθούμε μπροστά από τις εξελίξεις και όχι να τρέχουμε πίσω από αυτές!


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Υγειονομική έκθεση των εστιατορίων του Ρεθύμνου του 1902

Πολιτικοί αχυράνθρωποι.

Μια κουμπαριά που άλλαξε… κουμπάρο!